WOODLANDS BRANCH

SERVICES中医老年疾病门诊

以中老年期(55岁以上)的患者为主。根据患者个人具体健康情况而拟定个体化疾病管理方案,以改善生活品质。

疾病管理范围:老年性痴呆、帕金森氏病、失眠、耳鸣、老年性皮肤瘙痒、退行性骨关节病)如膝关节炎、肩周炎等)Share
7
Share
5
Share
17